Porozmawiajmy o pszczołach i tradycji.

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej https://www.pasiekawielopolski.pl/ (dalej „Strona”).

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest:

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku Strony, do danych osobowych zaliczamy w szczególności:

 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Numer telefonu
 • Adres IP

Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są na różne sposoby, w tym:

 • Poprzez formularz kontaktowy
 • Poprzez pliki cookies

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania użytkowników
 • Analiza statystyk strony internetowej

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • Zgody użytkownika
 • Umowy, której stroną jest użytkownik
 • Obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • Prawnie uzasadnionego interesu administratora

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, np. dostawcom usług hostingowych
 • Podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie usuwane.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Polityka cookies

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies wg wyżej wymienionych informacji.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na Stronie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki Prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem email: miody@pasiekawielopolski.pl

Data obowiązywania: 2023-11-16